PERINEUMSTUDIEN

«Embracing life» © av Elisabeth Halle

Vi søker gravide til
PERINEUMSTUDIEN

Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus søker gravide til et forskningsprosjekt om overfladiske fødselsrifter.

Etter fødsel opplever mange kvinner forandringer i underlivet, men få kvinner snakker høyt om dette.

Hva er perineum og en perinealrift?

Perineum er det greske ordet for «mellomkjøttet», et område mellom skjedeåpningen og endetarmsåpningen. Perineum består av hud, muskler, nerver og bindevev. Under fødsel kan det oppstå rifter i perineum (perinealrifter). Dette skjer når barnets hode passerer gjennom fødselskanalen og vaginalåpningen. Perinealrifter er vanlig, og opptil 85% av førstegangsfødende vil få en overfladisk perinealrift.

De aller fleste overfladiske perinealrifter vil ikke gi langvarige plager.

Likevel, noen kvinner opplever underlivsplager etter å ha fått en overfladisk perinealrift, f.eks. smerter i perineum, smerter ved samleie og/eller «vidhets»- følelse ved samleie. Underlivsplager som disse er fortsatt tabubelagt, og det har vært lite fokus på underlivsplager som følge av perinealrifter i forskningen til nå.

Hva er hensikten med studien?

Hvem kan delta?

Du må være gravid med termin før 15.juli 2022 for å delta. Vi søker alle førstegangsfødende kvinner eller kvinner som har født vaginalt tidligere.

Hva innebærer studien for deg?

Studien innebærer at du besvarer flere spørreskjemaer i løpet av studieperioden: i det aktuelle svangerskapet, 3 måneder etter fødsel og 1 år etter fødsel. Når du kommer inn for å føde, skal vi måle perineum før og etter fødsel. Dersom det oppstår overfladiske rifter i forbindelse med din fødsel, så følger vi opp dette.

1 år etter fødsel vil du få en gynekologisk undersøkelse, i tillegg til en vaginal ultralyd for å se på perineums anatomi.

HAR DU TERMIN FØR 15. JULI 2022 OG ER INTERESSERT I Å DELTA?

Kontaktinformasjon

Franziska Siafarikas, gynekolog, Mobil: 96753203
E-post: franziska.siafarikas@medisin.uio.no

Tuva Kristine Halle, lege
E-post: tkhalle@medisin.uio.no

Marthe Dalevoll Macedo, jordmor, Mobil: 98696822
E-post: marthe.dalevoll.macedo@ahus.no

Jeanett Risløkken, jordmor, Mobil: 91105161
E-post: jrislokken@gmail.com

Hanne Lilleberg, Lege i spesialisering i gynekologi, Mobil: 48067829
E-post: hannelilleberg@gmail.com

Det er frivillig å delta i prosjektet og du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke deg fra studien.

Franziska
FRANZISKA
Tuva
TUVA
Marthe
MARTHE
Jeanett
JEANETT
Hanne
HANNE
Marie
MARIE
prosjektleder